Hot ArticleMore
The official WeChat
QQ Group
Group 1(Has been filled with):209477643
Group 2(Has been filled with):2425732
Group 3(To join):209477886
Apply to join: SCIENCE & TECHNOLOGY PROGRESS AND POLICY
  [an error occurred while processing this directive]
Hot TopicMore
  [an error occurred while processing this directive]
Current IssueMore
Innovation in Science and Technology Management
Xue Fei,Liu Jiaqi,Fu Yamei

2022 Vol. 39 (24): 1-9 [Abstract]( 86HTMLnew PDF (1304 KB)  ( 78 )

Liu Lihua,Wang Bingcheng

2022 Vol. 39 (24): 10-18 [Abstract]( 59HTMLnew PDF (1315 KB)  ( 50 )

Regional Scientific Development
Lin Yan,Lu Junyao

2022 Vol. 39 (24): 19-28 [Abstract]( 40HTMLnew PDF (1558 KB)  ( 29 )

Lian Ganghui,Xu Aiting,Wang Wenpu

2022 Vol. 39 (24): 29-39 [Abstract]( 31HTMLnew PDF (3241 KB)  ( 33 )

Industrial Technological Progress
Xing Hui,Jia Yinjie,Chen Yuanyuan

2022 Vol. 39 (24): 40-49 [Abstract]( 61HTMLnew PDF (1292 KB)  ( 59 )

Liu Xiaoyan

2022 Vol. 39 (24): 50-60 [Abstract]( 34HTMLnew PDF (1363 KB)  ( 31 )

Enterprise Innovation Management
Lou Yong,Zhao Shuo,Hao fengxia

2022 Vol. 39 (24): 61-70 [Abstract]( 40HTMLnew PDF (1423 KB)  ( 29 )

Ma Xiaofei,Du Zhongwen

2022 Vol. 39 (24): 71-80 [Abstract]( 32HTMLnew PDF (1365 KB)  ( 40 )

Legal System and Policy of Science and Technology
Peng Chuanyu,Liu Yue

2022 Vol. 39 (24): 81-90 [Abstract]( 29HTMLnew PDF (1371 KB)  ( 26 )

Sun Zhenfeng

2022 Vol. 39 (24): 91-99 [Abstract]( 23HTMLnew PDF (1267 KB)  ( 30 )

Evaluation and Foresight
Cai Jinsong,Ma Qi,Tan Shuang

2022 Vol. 39 (24): 100-108 [Abstract]( 25HTMLnew PDF (1765 KB)  ( 31 )

Chen Guofu,Jiang Qingquan,Tang Yanzhao

2022 Vol. 39 (24): 109-118 [Abstract]( 32HTMLnew PDF (1438 KB)  ( 30 )

Knowledge Science and Knowledge Engineering
Li Yingbo

2022 Vol. 39 (24): 119-129 [Abstract]( 43HTMLnew PDF (1779 KB)  ( 26 )

Fang Gang,Wang Jiahui

2022 Vol. 39 (24): 130-140 [Abstract]( 37HTMLnew PDF (2675 KB)  ( 26 )

Sci-tech Talent Cultivation
Zhu Suli,Yuan Tongjie,Long Lirong

2022 Vol. 39 (24): 141-150 [Abstract]( 24HTMLnew PDF (1346 KB)  ( 33 )

Su Tao,Deng Silu,Xie Hong,Chen Xiude,Ma Wencong

2022 Vol. 39 (24): 151-160 [Abstract]( 23HTMLnew PDF (1458 KB)  ( 27 )

InformationMore
  [an error occurred while processing this directive]
Download